WLAN Training

Nächste Termine

WLAN - Zero to Hero

  • 30.06.2022 – virtuell
  • 15.09.2022 – virtuell
  • 10.11.2022 – virtuell

WLAN - Design & Planen

  • 05.07.2022 – virtuell
  • 20.09.2022 – virtuell
  • 15.11.2022 – virtuell

WLAN - einfach Sicher

  • 07.07.2022 – virtuell
  • 22.09.2022 – virtuell
  • 17.11.2022 – virtuell